Eliza Głowacka
  • Dołączył:
    01/12/2021
  • Skopiowane
O mnie
Eliza Głowacka absolwentka absolwentka PLSP w Zamościu oraz malarstwa i struktur wizualnych ISP UJK w Kielcach, stażystka ASP w Warszawie w pracowni Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego. Doktor Sztuk Pięknych, pedagog i autorka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Obrazy artystki w warstwie przedstawieniowej inspirowane są światem miejskiego krajobrazu, podziemnych korytarzy, zwielokrotnionych przestrzeni wyodrębnionych z mroku. Zatracając do pewnego stopnia odniesienie do rzeczywistości artystka uzyskuje specyficzny nastrój . Poszczególne ślady pędzla oddają wyjątkowość języka, przenoszą osobowość, temperament oraz sferę duchowości. Kompozycja obrazów i środki malarskie wywołują określone napięcia, dynamika zostaje uzyskana poprzez układy skośnych elementów, migotań, drgań światła. Głębię w obrazach budują kontrasty blasku i cienia. Te działania malarskie podjęte przez artystkę wskutek fascynacji tunelami podziemnymi, obszarami wykluczonymi z życia społecznego, opuszczonymi dworcami uznawanymi jako przestrzenie pozaestetyczne, niczyje, najczęściej nacechowane negatywnie, przybliżają problem wyobcowania we współczesnym świecie, lęku przed zagrożeniem, zakłócają nasz spokój, wprowadzają element odizolowania, strachu. Te miejsca typowe dla hipernowoczesności: lotniska, dworce, windy, supermarkety, autostrady, Internet na co dzień „użytkuje” bardzo wiele osób, lecz ich przestrzeń nie buduje ani tożsamości, ani relacji, lecz samotność. . Można doszukiwać się emocjonalnego wydźwięku otaczającej nas miejskiej architektury, która w przypadku malarstwa tak ascetycznego, na pierwszy rzut oka, niezwykle uporządkowanego i bez sztafażu, bez najmniejszej obecności ludzkiej istoty na obrazie, przywołuje także problem wyobcowania we współczesnym świecie. Człowiek jest obecny poza sferą ludzkich zmysłów, patrząc na obrazy mamy przeczucie, że może czai się za filarem, czujemy jego obecność, ale nie widząc postaci, jedynie w materii obrazu dostrzegamy „ludzką rękę”, gest malarski, który dodatkowo opowiada o emocjonalnej stronie obrazu.
Skontaktuj się z właścicielem ogłoszenia
Wyślij
Moje dzieła
Skontaktuj się z właścicielem ogłoszenia
Wyślij