Opis

Zakreślenie kształtu koła w obrębie kwadratowego formatu jest zetknięciem przeciwieństw. Poczynieniem syntezy. Wykreowaniem momentu zjednoczenia. Stworzeniem relacji wśród napięć, czy wzajemnego znoszenia się jest odzwierciedleniem przenikania świata materii przez świat ducha.Koło znane jako figura doskonała, symbolizuje Boga. oznacza jego wszechmoc, nieskończoność, wieczność-staje się symbolem pierwiastka duchowego i kieruje ku kontemplatywnemu odbiorowi obrazu.Poszukiwanie w obrębie barwy, jej rodzajów intensywności, różnic temperatur, stosowanie laserunku, zabawa pasem, kreską, kropką, plamą,zygzakiem kieruje do odczucia różnorodności, a wiąże się z nieograniczonością Boga. Wskazuje na możliwości odbierania Go w zależności od dnia, nastroju, sytuacji-jest zapisem-rozmową, swoistym uwielbieniem-wchodzeniem na orbitę zachwytu wobec możliwości Stwórcy.

Kwadrat będący typowym kształtem planu wielu miejsc świętych, staje się miejscem mojego spotkania z sacrum, którego istota uaktywnia się w procesie twórczym, gdyż jak wierzę człowiek stworzony na podobieństwo swego Mistrza, właśnie w takim działaniu najbardziej przypomina z jakiego wypłynął źródła.

Wymiary

Więcej szczegółów
  • Autor dzieła Ewa Niśkiewicz-Krawczyk
  • Rok utworzenia 2014
  • Wysokość 90
  • Szerokość 134