Obraz olejny o wymiarach 100x100cm. Namalowany pędzlem i szpachlą, daje to ciekawą fakturę obrazu.