Tytuł: „Annihilacja”

Technika: Kredki ołówkowe, flamastry akrylowe, cienkopis. 

Data ukończenia: Luty 2022.