Obraz olejny na płótnie bez ramy. Praca nie ma określonego kierunku, więc istnieje dowolność  interpretacji.