Obraz olejny bez ramy. Wolna interpretacja bajki o czerwonym kapturku. Cykl bajki i baśnie.