Obraz przedstawia rzeczywistość kosmiczną przełożoną przeze mnie na język abstrakcji. Zarówno kompozycja jak i tytuł tego malowidła wynikają z mojego przeżywania rzeczywistości, w której jestem zanurzony. Ostateczny efekt jest wytworem mojej wyobraźni, obserwacji oraz refleksji nad życiem i trwaniem kosmosu.