Opis

Jest to abstrakcja. Każdy ma prawo do dowolnej interpretacji obrazu stąd też nazwa „imagination” oraz słowo „imagine” namalowane w prawym górnym rogu obrazu.

It is an abstraction. Everyone has the right to freely interpret the image, hence the name „imagination” and the word „imagine” painted in the upper right corner of the painting 

 

Wymiary

Więcej szczegółów
  • Autor dzieła Paulina Hałuszko
  • Rok utworzenia 2022
  • Wysokość 120
  • Szerokość 40