• Portret kobieta, jaskółka, symbole
  • Malarstwo współczesne 
  • Technika pędzel  akryl  płótno