Obraz olejny na płótnie bez ramy. Praca powstała na podstawie powieści ,,Nędznicy,, Tajemniczy prześladowca…