Opis

Pierwszą ikoną, niejako prawzorem ikony jest sam Chrystus, Wcielony Bóg. Najczęściej spotykanym i jednocześnie jednym z najstarszych wizerunków Chrystusa jest ikona nazywana Pantokrator. W języku greckim znaczy: Wszechwładca, Wszechmogący

Wymiary

Więcej szczegółów
  • Autor dzieła Margita Kaczmarek
  • Rok utworzenia 2022
  • Wysokość 45
  • Szerokość 35
  • Styl Impresjonizm
  • Technika Tempery