Obraz olejny namalowany pędzlem i szpachlą na bawełnianym podobraziu. Boki obrazu zamalowane.