Obraz pt :„ Lew ” został wykonany na podobraziu malarskim Canvas. Do dzieła wykorzystałam farby akrylowe. Obraz jest zawerniksowany.