Kopia części obrazu, wykonana farbami olejnymi, zabezpieczona werniksem. Dzban z gruszkami