„Mężczyzna z fajką i patykiem” rysunek rysowany ołówkiem inspirowany rysunkiem Piotra Michałowskiego „Mężczyzna z fajką i karabinem” wybitnego przedstawiciela romantyzmu w sztuce polskiej. Rysunku uczył się w Krakowie od Michała Stachowicza.

Malował dyliżanse, zaprzęgi, stajnie, targi końskie, wizerunki chłopów i Żydów, zwierzęta domowe .