Obraz z barwionej żywicy epoksydowej z wykorzystaniem elementów naturalnych: kamień i piasek.