Obraz namalowany farbami akrylowymi techniką mieszaną na podobraziu płóciennym. 

Orientacja pionowa.

Faktura widoczna.

Obraz ma zamalowane brzegi.