Obraz z cyklu „Wszechświat – mgławice”. Przedstawia „rodzącą się” gwiazdę. Gwiazdy rodzą się w obłokach składających się głównie z wodoru. Gdy w takim obłoku pojawi się zagęszczenie, to grawitacyjnie zaczyna być do tego miejsca przyciągana materia z otoczenia a w takim zagęszczeniu wytwarza się wysoka temperatura i wysokie ciśnienie. Rozpoczyna się reakcja termojądrowa  i gwiazda rozbłyska a wokół niej krąży tzw. dysk akrecyjny, z którego w przyszłości powstaną planety.