Postać odpoczywającego siedzącego na pieńku drwala palącego papierosa wykonana ze zbrojonego cementu pomalowana metaliczną farbą.