Opis

👉PL/ENG👈

Delivery to EVERY COUNTRY

Czy jest tu Pani/Pan z ciekawości i chce tylko obejrzeć?

Chce Pani/Pan udekorować dom, gabinet lub restaurację?

Może jest Pani/Pan dla sztuki i czuje ją każdą komórką ciała?

Może po prostu lubi Pani/Pan widzieć jak rośnie wartość dzieł w kolekcji i chce więcej takich obrazów?

Jeśli jest tu Pani/Pan z tych powodów to idealnie c:

CZY INNI TWÓRCY NIE MAJĄ PRZEPIĘKNYCH OBRAZÓW?

Oczywiście, że mają, ale czy mają pierwiastek zwany duszą obrazu, który czyni go prawdziwym niepowtarzalnym dziełem sztuki jak w tych obrazach?

Niech tylko Pani/Pan spojrzy i spróbuje opisać uczucia, które odczuwa..

Każdy z obrazów

Jest unikalny, numerowany, sygnowany oraz certyfikowany własnoręcznie.

Ręcznie malowane i tworzone od zera, ponieważ ramy są zbijane w prawie każdym obrazie ręką mistrza.

Na profilu załączony jest link do całej bazy zdjęciowej dokumentującej każdy obraz, jaki kiedykolwiek został namalowany od pierwszego do ostatniego pod podpisem ,, strona internetowa”

Jeśli

Jest Pani/Pan chętna/y nabyć któreś dzieło wystarczy wysłać wiadomość lub zadzwonić na podany numer w celu ustalenia szczegółów.

Obraz

Palms over Sunset No.7

40cm x 30cm , Akryl na płótnie, Pędzel i szpachla

Palmy o zachodzie słońca, dzika plaża, czerwone niebo i spiętrzone chmury. Dla wielu to tylko sen, a dla nielicznych rzeczywistość. Proszę sobie wyobrazić, że to nie obraz, lecz widok, na który Państwo patrzą. Czują to Państwo? Ale co dokładnie? Te twarde, ciemno-perłowe skały, żar pomimo zachodzącego słońca, który jednak delikatnie przestaje dawać o sobie znać. Żar, który zaraz zniknie, ale pozostanie w skałach aż do samego wschodu, z wyjątkiem tych mokrych, słonych i zimnych bliżej wody. Woda, która z daleka wydaje się czerwona, ale gdy napełnimy nią dłonie, natychmiast staje się przezroczysta. Te podsuszone promieniami słońca palmowe liście, szeleszczące i kołysane przez tak rzadko pojawiający się tu wiatr. Chęć zbadania, co jest dalej na drugim brzegu, wydaje się być tak upragniona i nieodparta. Wydaje się tu być tak spokojnie i bezpiecznie przy delikatnych pomrukach kołysanych fal. A może to tylko złudzenie? Czy Państwo też poczuli, że nagle zrobiło się zimno, a skały wydają się być pokryte śniegiem?

English Description

40cm x 30cm , Acrylic on canvas, Brush and Spatula

Is Sir/Madam here out of curiosity and just want to browse?

Does Sir/Madam wish to decorate their home, office, or restaurant?

Perhaps Sir/Madam is here for the art and feels it with every fiber of their being?

Or perhaps Sir/Madam simply enjoys watching the value of the works in their collection grow and desires more such paintings?

If Sir/Madam is here for any of these reasons, it is perfect c:

DO OTHER ARTISTS NOT HAVE BEAUTIFUL PAINTINGS?

Of course, they do, but do they have the element called the soul of the painting, which makes it a truly unique work of art like these paintings?

Just take a look and try to describe the feelings Sir/Madam experiences…

Each painting is

unique, numbered, signed, and certified by hand. Most of them are hand-painted and created from scratch, as the frames are crafted by the master’s hand in nearly every painting.

On the profile, there is a link to the entire photographic database documenting every painting ever created, from the first to the last, under the signature „website.”

If

Sir/Madam is interested in purchasing any artwork, simply send a message or call the provided number to arrange the details.

Painting

Palms over Sunset No.7

Palm trees at sunset, a wild beach, a red sky, and towering clouds. For many, this is only a dream, but for a few, it is reality. Please imagine that this is not a painting but a view that madame/sir are looking at. Do madame/sir feel it? But what exactly? Those hard, dark-pearl rocks, the heat despite the setting sun, which is slowly ceasing to make itself felt. The heat that will soon disappear but will remain in the rocks until dawn, except for those wet, salty, and cold ones closer to the water. The water that appears red when looked at from a distance, but when madame/sir fill their hands with it, it immediately becomes transparent. Those palm leaves dried by the sun’s rays, rustling and swaying in the rarely appearing wind. The desire to explore what is beyond the other shore seems so longed for and irresistible. It seems so peaceful and safe here with the gentle murmurs of the lapping waves. Or is it just an illusion? Did madame/sir also feel that it suddenly became cold and the rocks seem to be covered with snow?

Wymiary

  • Technika Akryl na płótnie

Lokalizacja  • Miasto Elbląg