technika: mieszana, własna, 

podłoże: płótno bawełniane naciągnięte na drewniane krosno

obrazek zawerniksowany, ma pomalowane boki