Wydruk plakatu na papierze plakatowym a3.

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..