Opis

,,Pustynia”

Zdjęcie zostało wykononane na jednej z Greckich wysp…………………………………………..

Wymiary