Obraz olejny na płótnie bez oprawy. Następna z tych mechanicznych wyobrażeń. Czas mija nieubłaganie.