rok 2022, bez ramyautorstwa Ewy Bartoszewskiej

oniryczna postać, symbolika, pastelowe kolory kontrastujące z czarnym