Szkic w formacie A4

Rysunek wykonany ołówkiem                                                             .