Rysunek przedstawiający postać simpsona wykonany bardzo dobrej jakości markerami