Obraz olejny namalowany na bawełnianym podobraziu pędzlem i szpachlą. Boki obrazu zamalowane.