Olej na płótnie. Praca zainspirowana pojęciem z psychologii poznawczej – efektem czystej ekspozycji, charakterystycznego dla działań PR-owych, marketingowych i propagandowych, jak np. sygnowanie logotypem, symbolem, znakiem handlowym, wizerunkiem.

Definicja z Wikipedii: „W psychologii efekt czystej ekspozycji (ang. mere exposure effect), nazywany również efektem samej ekspozycji to zjawisko polegające na zmianie ustosunkowania afektywnego wobec obiektu na skutek zwiększenia liczby kontaktów z nim bez konieczności świadomego rozpoznawania bodźca”.