Opis

Płótno 50×50. Olej zabezpieczony.

Opis

Stara Forteca, która stanęła przeciwko różnym wrogom w różnych bitwach. Dziś symbolizuje niezłomnego ducha narodów i przyrody, ponieważ stał się miejscem smutku i nadziei.

ENG –

Old Fortress, which stood against different foes in different battles. Today it symbolize peoples and nature unbreakable spirit, as it became place of sorrow and hope.

Wymiary

Więcej szczegółów
  • Autor dzieła Anton Drehalo
  • Rok utworzenia 2022
  • Wysokość 50
  • Szerokość 50