Na pierwszym planie widzimy dwie figury w kształcie litery L, zachodzące na siebie. Czerwona przedstawia Rosję a czarna USA. Pod czarną literą L widzimy dłuższą i krótrzą kreskę, przedstawiające  NATO oraz Unię Europejską. Przez środek obrazu widać czerwoną kreskę, która symbolizuję krew niewinnych ludzi zamordowanych przez reżim Rosyjski. Zaś po prawej część obrazu widać żółte plamy i krzyż które symbolizują zarazę religii fałszywej w dniach ostatnich, opisanej w Apokalipsie św. Jana. Po lewej stronie widzimy twarz człowieka a znim niebieski obłok. Symbolizuję to dzisiejszych chrześcijan o których Jezus Chrytus powiedział „Nie jesteście częścią tego świata”, w prawym dolnym rogu można załóważyć złotą górę, symbolizuję ona Boga i jego świętość. Cały obraz przedstawia dzisiejszą rzeczywistość z perspektywy chrześcijanina.