Obraz namalowany pod wpływem moich przemyśleń i refleksji nad otaczającą nas rzeczywistością.