Obraz ręcznie namalowany farbami akrylowymi, nie werniksowany. 

Boki nie są zamalowane. 

Niektóre elementy są namalowane farbą metaliczną.