Obraz olejny namalowany na podobraziu o wymiarach 60x70cm. Przedstawiony został zachód słońca nad wodą. Dualizm w obrazie ukazany jest poprzez przejście z dnia zwieńczonego zachodem słońca w noc z malującymi się na niebie gwiazdami.