Obraz inspirowany wielkim uczuciem. Ukazuje dwoje kochanków w wirze namiętności.