Opis

„Zanim nastąpi klangor” , Fuji Film XT-1, 450mm, 2021r. Rezerwat Przyrody Beka w Zatoce Puckiej. 

Tokująca para żurawi może wydawać klangor w duecie. Głosy obu ptaków zlewają się wówczas ze sobą, jakby wydawał je jeden osobnik, co jest przykładem tzw. głosu antyfonalnego. Według Słownika języka polskiego PWN, klangor pochodzący od łacińskiego clangor,  to krzyk, głos ptaków, zwierząt. W zoologii to głos lecącego ptactwa, dźwięk jednostajny, wielokrotnie powtarzany.

Wymiary

Więcej szczegółów
  • Autor fotografii Robert Miseiwcz
  • Rok zrobienia fotografii 2021
  • Styl Abstrakcja
  • Technika Fotografia cyfrowa