Acryl, płótno, próba wyrażenia przenikania dziwięków regenerują cych umysł i ciało z jednoczesnym pytaniem o źródło pochodzenia takowych, czy pociąg pelen kibiców piłki nożnej na peronie stacji docelowej…