Opis

„Oko Opatrzności” to seria moich obrazów, która eksploruje relację pomiędzy ludzkim doświadczeniem a sferą duchową. Poprzez moje obrazy, pragnę przemierzyć przestrzeń między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne, stwarzając nieboskłon przez pryzmat oko Opatrzności. Każdy obraz jest unikalnym odczytaniem tej relacji, zobrazowanym przez różnorodność kolorów,  emocji, które niosą ze sobą moc duchową.

Wymiary

  • Styl Abstrakcyjna
  • Technika Akryl na płótnie