Początek grzechu. Obraz przedstawia Adama i Ewę w raju. 

Obraz akrylowy na płótnie.