Opis

„W takt da­le­kiej, ryt­micz­nej, prze­cią­głej mu­zy­ki,
Ko­ły­szą mnie na słoń­cu zło­te sło­necz­ni­ki.
Nie sły­szę gło­sów ludz­kich, nie wi­dzę dna cha­ty,
Sły­szę tyl­ko me­lo­dię, wi­dzę tyl­ko kwia­ty.” 
Stanisław Baliński
Obraz malowany farbami akrylowi na płycie malarskiej.

Wymiary

  • Technika Akryl na płycie
  • Styl Impresjonizm