Obraz  z cyklu” Wszechświat – eksplozje”. Cykl obejmuje 5 obrazów przedstawiających najbardziej gwałtowne wydarzenia we Wszechświecie.