„Karnawał” rysowany farbami plakatowymi w roku 1997. Rysunek mojego autorstwa wówczas piętnastolatki zachowany i niedawno odkopany z pośród wielu innych rysunków młodego pokolenia.