Przymierze Boga z Człowiekiem… Zniszczony znak (przesłaniający ramię), symbol, pieczęć…

Zajmującej lektury obrazu.

Wymiar 100×80 cm. Wykonany na podobraziu malarskim- płótno naciągnięte na blejtram. Przed wysyłką zostanie zabezpieczony werniksem. Posiada Certyfikat autentyczności. Niepowtarzalny. Rok powstania 2021-2022.